कारखाना

Factory-5

डेलिभरी

Factory-2

उत्पादन लाइन

Factory-4

गोदाम

Factory-1

भवन

Factory-3

उत्पादन परीक्षण